BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công bố thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh

Cập nhật ngày: 11/10/2014 - 09:13

Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hòa đã có những trao đổi và góp ý để hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh đi vào nề nếp và ổn định. Ông cho biết, nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân là tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính là tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Theo quy định của Luật Tiếp công dân, việc tiếp công dân sẽ bao gồm: tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và đột xuất. Cán bộ tiếp công dân là những người phải có trình độ ngang, bằng hoặc hơn các đơn vị khác để kịp thời phát hiện và phản biện cho lãnh đạo trong việc xử lý công việc.

Nếu không đủ trình độ và lý luận thì không thể giải thích cho công dân và phát hiện những vấn đề oan sai của công dân. Việc tiếp công dân phải gắn liền với việc giải quyết khiếu nại và tố cáo của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị Văn phòng UBND tỉnh rà soát các chức năng, nhiệm vụ và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc sửa đổi ban hành quy chế, quy định để củng cố bộ máy hoạt động của Ban Tiếp công dân cho phù hợp với nhiệm vụ mới. Bà yêu cầu kiểm tra cơ sở vật chất, nhân sự và trang thiết bị, kịp thời phục vụ cho công việc tiếp công dân đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy tặng hoa chúc mừng Trưởng ban và Phó Trưởng ban Ban Tiếp công dân của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo các huyện, thành phố triển khai và đi vào hoạt động Ban Tiếp công dân ở các địa phương mình, đồng thời nghiêm túc thực hiện theo Luật Tiếp công dân mới, không để tình trạng đơn thư tồn đọng và kéo dài.

Theo Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Văn Chương- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm Trưởng ban, ông Nguyễn Thành Nhân- nguyên Trưởng phòng tiếp dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Tây Ninh là đơn vị thứ 10/20 tỉnh, thành phía Nam tổ chức thành lập Ban Tiếp công dân.

Đức An