Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Công bố TTHC thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 18/05/2020 - 19:37

BTNO - Có 5 thủ tục hành chính (TTHC) được công bố để thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 967 về việc công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, có 5 TTHC được công bố để thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó có 2 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19.

Người dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh- Ảnh minh họa

3 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, gồm: Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19; hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19.

UBND tỉnh giao Sở LĐTB&XH, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã công bố, chủ trì hướng dẫn và phối hợp với Sở LĐTB&XH cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh.

Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Được biết, việc công bố TTHC thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 nêu trên nhằm triển khai kịp thời, khẩn trương chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

TC