Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành: Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 

Cập nhật ngày: 23/11/2022 - 21:16

BTNO - Sáng 19.11, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn cảnh đại hội.

Tham dự có ông Trần Lê Duy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế; đại diện Ban Giám đốc và hơn 200 đại biểu.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; ghi nhận những thành tích do tập thể công nhân, lao động, đoàn viên công đoàn phấn đấu đạt được, ghi nhận sự nỗ lực của Ban Chấp hành CĐCS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 trong việc xây dựng tổ chức công đoàn, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty. Đại hội  thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Đại diện bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra CĐCS Công ty khoá II, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Qui Hoàng, được bầu làm Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028.

Khánh Duy