Công đoàn ngành y tế tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở 

Cập nhật ngày: 12/07/2020 - 08:21

BTNO - Ngày 10.7, Công đoàn ngành y tế tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020. Tại lớp tập huấn, ông Dương Đại Lộc-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã cung cấp một số thông tin liên quan đến việc tổ chức thực hiện công tác công đoàn cơ sở.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Dương Đại Lộc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động công đoàn cơ sở.

Một số nội dung trọng tâm như: nội dung thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung khoá XII với những nội dung đổi mới về quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên, thủ tục gia nhập Công đoàn và chuyển sinh hoạt, quy định rõ hệ thống tổ chức công đoàn...

Thống nhất quy định số lượng đoàn viên tối thiểu để được thành lập CĐCS và nghiệp đoàn cơ sở đều là 05 đoàn viên. Bổ sung quyền của Ủy ban kiểm tra được xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn theo thẩm quyền quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn..v..vv...

Ngoài ra, thông qua lớp tập huấn, các đại biểu tham dự được cập nhật, bổ sung kiến thức, nắm vững các nghiệp vụ trong công tác công đoàn như: công tác nhập liệu Phần mềm quản lý đoàn viên; công tác Chính sách pháp luật và công tác kiểm tra... từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đình Tiến