Mazda không ra xe mới đến 2023

Hãng xe Nhật Bản dự kiến ngừng ra xe để phát triển một nền tảng mới cao cấp hơn, cạnh tranh Lexus.