Honda Air Blade 150 ABS giá cao nhất 56,3 triệu đồng

Lần đầu Air Blade có bản động cơ 150 phân khối chia sẻ từ SH, quyết giành thị phần với Yamaha NVX.