Ôtô dán bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa sẽ bị xử lý

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ như Công an, Công Thương, Giao thông Vận tải... cùng vào cuộc xử lý các xe dán đề can bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa.