Giá iPhone 11 tiếp tục giảm

Giá cả ba mẫu iPhone 11 hàng xách tay đều giảm cả triệu đồng, lần đầu rẻ hơn giá mua tại Mỹ.