Đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động

PC Tây Ninh là đơn vị dẫn đầu trong việc triển khai dịch vụ thu tiền điện thông qua việc ký hợp đồng với 12 ngân hàng và 9 tổ chức thanh toán trung gian để thu hộ tiền điện.