Thời gian sử dụng smartphone tăng vọt

Thời gian sử dụng điện thoại đã tăng gấp đôi so với trước khi Covid-19 bùng phát trên toàn cầu.