Điện thoại Sony Xperia đồng loạt giảm giá

Xperia 1 Mark II và Xperia 10 Mark II cùng được giảm giá 2 triệu đồng.