Facebook bị tố 'thao túng' pin smartphone

Hiện tượng sụt pin smartphone do Facebook gây ra được khẳng định là hoạt động có chủ đích để phục vụ cho hoạt động riêng của mạng xã hội này.