Chevrolet Colorado 2021 diện mạo mới

Mẫu bán tải bản tiêu chuẩn mới thừa hưởng thiết kế từ Silverado, sản xuất từ cuối tháng 6.