baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công tác dân tộc cần tập trung vào giáo dục và dạy nghề

Cập nhật ngày: 20/01/2010 - 05:54

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá công tác dân tộc trong năm qua đã có những chuyển biến rõ nét

Ngày 20.1, Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự.

Công tác dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện thông qua việc thực hiện các chương trình cụ thể.

Trong năm qua, Chương trình 135 giai đoạn II với nguồn vốn trên 3.700 tỷ đồng đầu tư cho gần 1.800 xã, trên 3.100 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đến nay giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt gần 100% so với kế hoạch.

Trên 12.300 công trình cơ sở hạ tầng đã đưa vào sử dụng; hỗ trợ cho hơn 65.300 hộ về giống cây lương thực, giống gia súc, vật tư, phân bón, máy móc, thiết bị công cụ sản xuất…; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho hơn 200.000 lượt cán bộ xã thôn, bản về quản lý dự án.

Trong năm 2009, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số địa phương đã tổ chức thành công, tiến hành tổng kết, đánh giá công tác dân tộc trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam, đồng thời tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá công tác dân tộc trong năm qua đã có những chuyển biến rõ nét và đạt được những kết quả khá toàn diện.

Phó Thủ tướng cho rằng, nhận thức của các cấp về công tác dân tộc chưa lúc nào sâu sắc và toàn diện như lúc này. Việc tổ chức, động viên, tôn vinh đồng bào dân tộc được triển khai thực hiện trên diện rộng và có chiều sâu. Đó là nền tảng để năm 2010 sẽ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần đầu tiên.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại trong công tác dân tộc cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thật đồng bộ từ phân bổ nguồn lực đến  tuyên truyền, giáo dục tư tưởng… Do đó, cần phải đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc vào cuộc sống, đến tận từng người dân. Cần tăng cường thêm cán bộ làm công tác dân tộc tại các huyện, xã.

Phó Thủ tướng nêu rõ, hiện nay cả nước có khoảng hơn 13 triệu đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó nhiều người còn gặp khó khăn, đời sống còn nghèo và chưa thể tự vươn lên làm giàu, một số vẫn còn chịu những tác động tiêu cực khác.

Tất cả  là do đồng bào các dân tộc thiểu số chưa được tiếp cận nhiều với hệ thống giáo dục, đào tạo. Do đó, yêu cầu trọng tâm hàng đầu của công tác dân tộc năm 2010 là tập trung vào công tác giáo dục, đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, cần chú trọng đến vấn đề quy hoạch phát triển sản xuất để nâng cao đời sống bà con; trong đó chú trọng thực hiện tốt các chương trình đang triển khai, tổng kết để đánh giá hiệu quả chương trình.

Những người làm công tác dân tộc phải tham mưu, phối hợp cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đồng thời bảo tồn và phát triển vốn văn hóa truyền thống của dân tộc từ chữ viết, tiếng nói, âm nhạc, lễ hội…

Theo Uỷ ban Dân tộc, năm 2010, Uỷ ban sẽ trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các đề án về chính sách Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011-2015 và 2020; chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; chính sách đầu tư phát triển kinh tế- xã hội đối với một số dân tộc (La Hủ, Mảng, Cống, Cờ Lao); xây dựng Chương trình hỗ trợ dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người…

(Theo chinhphu.vn)