baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công tác dân vận của chính quyền: Bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong cơ quan và đội ngũ cán bộ

Cập nhật ngày: 27/01/2010 - 09:45

Trong năm 2009, UBND tỉnh Tây Ninh và UBND các huyện, thị phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động “Năm Dân vận của chính quyền” bước đầu tạo ra sự chuyển biến tích cực trong một số cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức như: nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế “một cửa”; ban hành các quy định, quy chế xác lập chế độ trách nhiệm thi hành công vụ, chế độ trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường giáo dục cán bộ, công chức, xử lý nghiêm và kịp thời mọi hành vi vi phạm; Tiến hành đồng bộ các giải pháp kiểm tra, thanh tra; phát huy vai trò các đại biểu dân cử; tổ chức mặt trận, đoàn thể và nhân dân giám sát góp ý xây doing chính quyền.

Thực hiện cơ chế “một cửa” ở cấp xã (trong ảnh: UBND xã Gia Lộc- Trảng Bàng đang tiếp và giải quyết hồ sơ cho nhân dân).

Công tác cải cách hành chính luôn được các cấp chính quyền quan tâm, tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”; chú trọng việc xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân”. Đến nay có 23/29 sở, ngành tỉnh; 9/9 huyện thị; 95/95 xã, phường, thị trấn; 6 đơn vị trực thuộc bộ, ngành Trung ương  đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ chế “moat cửa” và đã được đông đảo nhân dân đồng tình. Có 34 cơ quan, doanh nghiệp đăng ký xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

D.H