BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công tác Dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, đến tận khu dân cư và hộ gia đình

Cập nhật ngày: 14/10/2009 - 05:53

Thắm tình quân dân.

Sáng nay 15.10.2009, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10.1930-15.10.2009).

Báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh uỷ cho biết, cùng với cả nước, công tác Dân vận của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Từ khi nước ta bước vào thời kỳ đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hệ thống Dân vận, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động sát hợp với nhu cầu và lợi ích của nhân dân; vận động đông đảo nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương; đồng thời thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; vận động “Quỹ vì người nghèo”; xây tặng nhà “đại đoàn kết”; làm đường giao thông nông thôn; giúp nhau phát triển kinh tế gia đình…

Tính riêng từ đầu năm 2009 đến nay, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân đóng góp “Quỹ vì người nghèo” được trên 9,8 tỷ đồng, xây tặng 516 căn nhà “đại đoàn kết”. Các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đường giao thông nông thôn…., được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt kết quả tốt. Công tác tập hợp quần chúng vào các loại hình tổ chức được đẩy mạnh và có kết quả. Đến nay, Mặt trận và các đoàn thể đã tập hợp được trên 80% đối tượng cần tập hợp vào tổ chức. Công tác phối kết hợp của chính quyền các cấp, với Mặt trận và các đoàn thể trong công tác Dân vận ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Lực lượng vũ trang cũng có nhiều cố gắng, đóng góp rất tích cực vào công tác Dân vận, ngày càng được nhân dân tin yêu, tạo thêm sự gắn bó chặt chẽ tình đoàn kết quân dân.

Để tiếp tục phát huy khả năng to lớn của giai cấp, các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân tộc, góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, theo lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ công tác Dân vận của tỉnh trong thời gian tới, phải tập trung hướng mạnh về cơ sở, đến tận khu dân cư và hộ gia đình, nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở hiện nay. Đội ngũ cán bộ Dân vận phải tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để nghe được những phản ánh, đề xuất của dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, giúp cho cấp uỷ Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, tham gia giám sát hoạt động chính quyền, phát hiện những hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm dân chủ; tham gia hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

ĐỨC DÂN