Công tác giảm nghèo vượt chỉ tiêu 

Cập nhật ngày: 24/02/2021 - 18:24

BTNO - Các số liệu thống kê cho thấy, nhiều chỉ tiêu thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Tập thể, cá nhân nhận nhận cờ dẫn đầu phong trào thi đua.

Chiều 24.2, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021. 

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH cho biết, năm 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh và HĐND tỉnh ban hành 13 quyết định, 12 kế hoạch, 1 nghị quyết về công tác lao động, thương binh và xã hội.

Theo thống kê, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt 70% (kế hoạch 70%), số lao động có việc làm tăng thêm 19.782 lao động, đạt 116,36%, tỷ lệ giảm nghèo đạt 0,79% (kế hoạch giảm 0,7%).

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 8.054 người, trong đó, cao đẳng 457/305 người, đạt 149% (tính cả 3 ngành ngoài sư phạm); trung cấp 1.774/2.060 người đạt 86,12%, sơ cấp, đào tạo nghề thường xuyên được 5.823/6.086 người đạt 95,68%. Các huyện, thị xã, thành phố đào tạo được 3.399/3.560 lao động thuộc đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đạt 95,48%.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Sở đã thẩm định và quyết định cho 18.804 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các chế độ đối với người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đúng quy định. Năm 2020, Sở chi trả trợ cấp xã hội cho 34.798 đối tượng, cấp 32.521 thẻ BHYT cho đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, bảo đảm số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Võ Thanh Thuỷ trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Một trong những tồn tại được chỉ ra là, công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng chưa đạt kết quả cao. Nguyên nhân, nhân lực làm công tác cai nghiện chủ yếu kiêm nhiệm; kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; bản thân người nghiện, gia đình người nghiện còn che giấu tình trạng nghiện, chưa chủ động khai báo và đăng ký cai nghiện.

Đ.V.T