baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực

Cập nhật ngày: 19/08/2011 - 12:20

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại hội nghị

Ngày 19.8.2011, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và tình hình thực hiện Quyết định số 158-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng. Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ cho biết, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng và UBKT các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; hướng dẫn của UBKT Trung ương và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ đề ra. Chất lượng công tác tham mưu, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên. Các cấp uỷ và UBKT các cấp đã chú trọng tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, phản ánh. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ, tiến hành công khai, dân chủ khách quan, thận trọng và chặt chẽ, đúng nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng và luôn hướng đến mục tiêu giúp tổ chức Đảng và đảng viên tốt hơn. Đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời những khuyết điểm, lệch lạc trong lãnh đạo và chỉ đạo trong thực hiện Điều lệ Đảng.

Trong 3 năm, các cấp uỷ Đảng và UBKT các cấp đã ban hành 773 văn bản về những quy định, quy chế, quyết định, kết luận, chương trình hành động, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên. UBKT các cấp luôn làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ ban hành các quy chế, quy trình, chương trình… về công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, công tác giám sát tổ chức Đảng và đảng viên được đẩy mạnh, kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, thiếu sót từ lúc ban đầu, góp phần ngăn ngừa vi phạm.

UBKT từ tỉnh đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 826 đảng viên và 300 tổ chức; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 930 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 125 tổ chức; giám sát chuyên đề 355 đảng viên và 591 tổ chức; thi hành kỷ luật 237 đảng viên; giải quyết tố cáo 207 đảng viên và 2 tổ chức…

Hiện nay toàn tỉnh có 189 UBKT các cấp, với 862 cán bộ làm công tác kiểm tra. Nhìn chung hầu hết những người làm công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị ngày càng được nâng lên; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn kỷ cương của Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Qua 3 năm thực hiện Quyết định số 158-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đa số các cấp uỷ thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng tương đối bảo đảm theo quy định, tạo điều kiện cho cấp uỷ viên thực hiện quyền chất vấn, nội dung chất vấn đúng trọng tâm, đúng đối tượng. Việc trả lời chất vấn được các cấp uỷ và cấp uỷ viên có trách nhiệm trả lời đúng yêu cầu của chủ thể chất vấn đặt ra. Trong 3 năm qua đã có 156 cấp uỷ tổ chức thực hiện việc chất vấn trong các cuộc hội nghị cấp uỷ, với 491 ý kiến chất vấn. Nội dung chất vấn chủ yếu về phát triển đảng viên, công tác cán bộ, xây dựng cơ bản, tài chính, môi trường, lãnh đạo đoàn thể, xử phạt hành chính, trật tự an toàn giao thông, việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Kết quả, cấp uỷ đã trả lời chất vấn trực tiếp tại hội nghị và trả lời bằng văn bản 491/491 ý kiến (đạt 100%). Các ý kiến chất vấn được trả lời nghiêm túc, làm rõ những vấn đề chủ thể chất vấn đưa ra. Các chủ thể chất vấn cơ bản thống nhất với nội dung ý kiến trả lời của các đối tượng được chất vấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông đánh giá cao những kết quả đạt được của UBKT các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) và Quyết định số 158-QĐ/TW của Bộ Chính trị, và ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông cũng nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt trong thời gian tới: Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức Đảng và UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2011 và những năm tiếp theo… 

D.H