BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công tác kiểm tra, giám sát của Thị uỷ góp phần thành công vào đại hội Đảng các cấp

Cập nhật ngày: 31/12/2010 - 11:20

(BTNO)- Vừa qua, Ban Thường vụ Thị uỷ đã tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2010 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. Đến dự có đồng chí Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ.

Khen thưởng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã Tân Bình vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2010, xác định là năm tổ chức Đại hội các cấp, do đó các cấp uỷ Đảng và Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với các hoạt động như: kiểm tra và kết luận 3 tổ chức Đảng và 16 đảng viên vi phạm; kiểm tra về việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, thi hành kỷ luật trong Đảng ở 66 tổ chức Đảng, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của tổ chức; giám sát gián tiếp và trực tiếp về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, đại hội Đảng bộ cơ sở, hội nghị Chi bộ, công tác cán bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn… ở 599 tổ chức Đảng và hơn 2.760 đảng viên; thi hành kỷ luật 5 đảng viên vi phạm; trong năm không có tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật; giải quyết dứt điểm 2 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo của đảng viên; kiểm tra 61 tổ chức với 614 đảng viên về việc thu, nộp, trích giữ, sử dụng Đảng phí và kinh phí hoạt động công tác Đảng, qua đó đề nghị 3 tổ chức Đảng và 9 đảng viên truy thu số tiền Đảng phí theo quy định.

Bên cạnh đó, Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ và cơ sở còn làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra ở các tổ chức Đảng; thành lập bộ phận tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ và đã tổ chức 6 cuộc tuyên truyền cho 261 đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp về nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

Việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ Đảng, của Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ và cơ sở đã chuẩn bị tốt về mặt nhân sự, góp phần tạo nên thành công của Đại hội Đảng bộ Thị xã và đại hội ở cơ sở (nhiệm kỳ 2010 – 2015). Tại buổi tổng kết, Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ đã khen thưởng cho Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã Tân Bình vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2010.

QUẾ HƯƠNG