Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện với tinh thần cao hơn 

Cập nhật ngày: 19/01/2018 - 15:05

BTNO - Đó là phát biểu kết luận hội nghị của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2017, được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức vào chiều 18.1.2018.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân trao Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 cho UBKT Huyện uỷ Gò Dầu và UBKT Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh, cùng với kết quả đạt được về kinh tế - xã hội năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tiếp tục có những chuyển biến tích cực.
 
Cấp uỷ, UBKT các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quy định, quyết định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; chất lượng công tác tham mưu, công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên; chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, phản ánh; trong đó, trọng tâm là kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được các tổ chức đảng thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục được triển khai thực hiện có nề nếp và hiệu quả hơn.

Qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đã kịp thời cảnh báo, nhắc nhở khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, ngăn ngừa sai phạm, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những ưu điểm, Hội nghị cũng đã mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 cần có giải pháp khắc phục, như một số cấp uỷ kiểm tra đối với tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với đảng viên giảm so với cùng kỳ, một số cuộc thực hiện chậm; tình hình tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chưa được ngăn chặn, số tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật tăng so với năm 2016; công tác lưu trữ hồ sơ của một vài cơ quan chưa đầy đủ, công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ có nơi thực hiện còn chậm…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2017.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên.

Triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, trong xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp uỷ các cấp, cần chủ động phân công đồng chí bí thư, phó bí thư cấp uỷ trực tiếp tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, chú trọng vai trò chủ động, chủ trì kiểm tra, giám sát của các đồng chí trong thường trực cấp uỷ và bí thư cấp uỷ.

Nội dung kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng giám sát; tập trung những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; chú trọng cấp uỷ viên cùng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tập trung rà soát, giải quyết kịp thời, đúng quy định, không để tồn đọng các đơn, thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền theo quy định. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, thông báo kết quả kiểm tra, giám sát của các đoàn kiểm tra, phải xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã yêu cầu.

Tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn kịp thời tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiếp tục thực hiện với tinh thần cao hơn, phải chủ động, không chờ đợi, phải tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ và khoa học.

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu cũng đã nghe lãnh đạo UBKT Tỉnh uỷ triển khai chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBKT Tỉnh uỷ năm 2018.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 cho UBKT Huyện uỷ Gò Dầu và UBKT Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh; tặng bằng khen cho 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; UBKT Tỉnh uỷ tặng giấy khen cho 9 tập thể.

Tố Tuấn