BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 cần được tiếp tục cải tiến, mở rộng dân chủ, thực hiện đúng quy định

Cập nhật ngày: 10/02/2010 - 01:30

Đó là ý kiến phát biểu của đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009, do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức vào chiều ngày 9.2.2010.

Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho biết, trong năm 2009 Ban đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và có nhiều cố gắng, cải tiến phương pháp làm việc; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI và hướng dẫn công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội Đảng bộ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015. Ban Tổ chức cũng phối hợp với các Ban Đảng, các cơ quan có liên quan, thực hiện tương đối tốt công tác tổ chức, cán bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trong năm 2009, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.308 đảng viên, tăng 5,23% so với năm 2008; thẩm định tặng Huy hiệu Đảng 393 trường hợp. Trong đó có 66 trường hợp được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ (bên phải) trao “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009” cho Ban Tổ chức Huyện uỷ Gò Dầu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng tỉnh nhà đã đạt được trong năm qua. Đồng thời Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh những mặt tồn tại nhất định của ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng trong thời gian qua, cần phải khắc phục trong thời gian tới. Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2010, Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng phải chú trọng tập trung vào việc chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng… Công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 cần phải được cải tiến, mở rộng dân chủ; thực hiện đúng quy chế, quy trình, quy định của Trung ương; đảm bảo yêu cầu về chất lượng, số lượng, cơ cấu, tính kế thừa và phát triển; công tâm khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ, nghiêm cấm các biểu hiện bè phái, cơ hội; lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương thí điểm. Những người được lựa chọn giới thiệu vào cấp uỷ khoá mới phải đủ tiêu chuẩn quy định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá VIII)…

Tại hội nghị, Ban tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009” cho Ban Tổ chức Huyện uỷ Gò Dầu; tặng bằng khen cho 3 tập thể đã có thành tích trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009; tặng bằng khen cho 2 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, hai năm liền (2008-2009) đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2009 cho 4 tập thể và tặng bằng khen cho 3 tập thể đã hoàn thành nhiệm vụ, hai năm liền (2008-2009) đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cũng đã tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009.

D.H