baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công tác thi đua – khen thưởng năm 2009: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua, huy động đông đảo quần chúng tích cực tham gia, hưởng ứng

Cập nhật ngày: 02/02/2010 - 01:36

Đánh giá về công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2009 vừa qua, lãnh đạo Sở Nội vụ cho rằng, công tác này đã dần dần đi vào nề nếp, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở được củng cố, kiện toàn. Nét nổi bật trong phong trào thi đua năm 2009 của Tây Ninh là sự chuyển biến về nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng; đặc biệt là vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành tác động khá toàn diện trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn ở từng cơ quan đơn vị. Từ đó, huy động được đông đảo lực lượng các thành phần trong xã hội tham gia hưởng ứng phong trào, tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp địa phương, đơn vị vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2009.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2008, phát động, ký kết giao ước Thi đua năm 2009; triển khai giai đoạn 2 và tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948- 11.6.2008)” trên địa bàn tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên tặng Bằng khen cho doanh nhân tiêu biểu năm 2009.

Thẩm định chính xác, công bằng các danh hiệu và hình thức khen thưởng đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng. Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích kinh tế xã hội, công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, hoặc đề nghị Trung ương khen thưởng. Từ đầu năm 2009 đến nay, tỉnh đã tặng thưởng 37 Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị dẫn đầu, 2018 bằng khen; công nhận các danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc cho 403 tập thể, Chiến sĩ thi đua tỉnh cho 402 cá nhân; Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 43 cá nhân, Lao động tiên tiến cho 9 cá nhân và danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu cho 51 cá nhân. Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân, 04 Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể, 03 cá nhân, 16 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 16 cá nhân, 01 Cờ thi đua Chính phủ cho 01 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 01 cá nhân.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hiệp y với các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương để các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương khen thưởng: 03 cờ thi đua, 51 bằng khen, 01 giải thưởng phụ nữ, 17 kỷ niệm chương cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh Tây Ninh.

UBND tỉnh hiệp y với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đồng ý để các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Chính phủ khen thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, 03 Huân chương lao động hạng Ba, 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 19 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 01 cờ thi đua của Chính phủ. Hiện Sở đang trình Trung ương khen thưởng: 01 Huân chương Đại đoàn kết, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, 06 Huân chương Lao động hạng Ba, 21 bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện tiếp dân định kỳ với 723 lượt, xác nhận 437 hồ sơ thành tích kháng chiến của công dân, đã cấp 2930 khung Bằng khen, 402 huy hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh, 37 cờ dẫn đầu phong trào thi đua và tiền thưởng hơn 3,2 tỷ đồng.

Từ những kết quả đó, Sở Nội vụ đề ra phương hướng năm 2010, trong đó nhấn mạnh đến việc phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX nhiệm kỳ 2011-2015; Chỉ đạo các đơn vị, địa phương đề ra nhiều biện pháp thực hiện, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội” và những ngày Lễ lớn trong năm 2010; Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới  Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ III (2006-2010); Tiếp tục hướng dẫn các sở, ban, ngành; huyện, thị xã thực hiện Hướng dẫn liên tịch 107/HDLT-BTC&SNV ngày 22.12.2008 giữa Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, lập hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng cho các cá nhân là lãnh đạo có thành tích cống hiến lâu dài trong kháng chiến và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

HY UYÊN