BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công tác tổ chức, cán bộ là then chốt xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 22/11/2011 - 03:15

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương sáng 22.11.

Trong buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Xây dựng Đảng là then chốt thì công tác tổ chức, cán bộ là then chốt của then chốt, có vai trò đặc biệt quan trọng. Chính vì thế, đòi hỏi của Đảng với những người làm công tác tổ chức, cán bộ rất cao, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc

Từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ban tổ chức Trung ương luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chương trình công tác của Ban. Qua năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động, tích cực, quyết liệt trong tham mưu thực hiện, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, thể hiện ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao.

Ban tổ chức Trung ương phân công, tổ chức công việc hợp lý với cách làm mới nên đã đạt được những chuyển biến tích cực, tạo khí thế mới trong công tác, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu khó và yếu; việc quản lý đào tạo cán bộ gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng còn hạn chế; chính sách cán bộ chưa tạo được động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò, vị trí của công tác tổ chức cán bộ của Đảng. Nói đến tổ chức là nói đến nguyên tắc tổ chức. Nguyên tắc cơ bản nhất là tập trung dân chủ, hệ thống tổ chức, cơ cấu bộ máy, biên chế, cơ chế vận hành, quy chế lề lối làm việc. Nói đến cán bộ là nói đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chế độ, chính sách đối với cán bộ. Tổng Bí thư nhấn mạnh, làm tổ chức là liên quan đến con người, đó là lĩnh lĩnh vực phức tạp, rất hệ trọng và nhạy cảm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Kinh tế thị trường lắm thứ cám dỗ mặc dù là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Lợi ích nhóm là đây, dùng lợi ích để tác động công tác cán bộ, công tác tổ chức là đây. Thứ ba là mở cửa hội nhập thì có mặt tích cực nhưng cũng có mặt tiêu cực. Thứ tư là các thế lực thù địch đang ra sức chống phá chúng ta. Từ đó dẫn đến có nhiều vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, công tác tổ chức cán bộ. Xung quanh vấn đề tổ chức đề nghị các đồng chí tiếp tục suy nghĩ việc đổi mới, kiện toàn tổ chức, vấn đề cơ cấu, cơ cấu tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, đoàn thể như thế nào, có gì bổ sung thêm không; Về tổ chức cũng phải nghiên cứu để chúng ta thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức và cán bộ”.

Trong tình hình mới, công tác Xây dựng Đảng phải được đẩy mạnh hơn nữa, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, coi đó là nhân tố hàng đầu có ý nghĩa sống còn của Đảng ta. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, ngăn chặn được những suy thoái đạo đức, quan liêu, tham nhũng... Làm thế nào để Đảng ta thực sự là một khối thống nhất? Những câu hỏi này có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, vì nếu đường lối đúng mà cán bộ không triển khai thực hiện thì hiệu quả thấp, thậm chí phản tác dụng. Với mỗi cán bộ làm công tác tổ chức, cùng với rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức thì phải có trình độ chuyên môn vững vàng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Mỗi cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ hơn ai hết cần phải rèn luyện về phẩm chất đạo đức, trong sáng, công tâm, khách quan, mạnh dạn đề xuất, dám can ngăn những việc làm không đúng, dũng cảm bảo vệ chân lý lẽ phải, dám đấu tranh, dám chịu trách nhiệm và hy sinh, không chịu bất cứ sức ép nào không lành mạnh, không bị cám dỗ bởi những lợi ích vật chất, không bị chi phối bởi tình cảm cá nhân, thân quen, riêng tư, không trong sáng. Tất cả lòng tin, sự đòi hỏi, sự kỳ vọng  đang đặt lên vai các đồng chí. Chúng tôi hy vọng là với truyền thống và cách làm mới chúng ta sẽ có chuyển biến tốt”. 

Tổng Bí thư đề nghị Ban tổ chức Trung ương và ngành tổ chức Đảng cần tiếp tục suy nghĩ, đổi mới, kiện toàn tổ chức nhất, giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng. Cần quan tâm đến vấn đề cơ cấu tổ chức bộ máy của Đảng, nghiên cứu thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xác định rõ hoạt động đào tạo, quy hoạch cán bộ, quy trình làm công tác tổ chức cán bộ, có cơ chế hạn chế tình trạng chạy chức chạy quyền, lợi dụng thân quen, vì lợi ích nhóm; tiếp tục nghiên cứu chính sách, giải quyết chế độ cho cán bộ lão thành; đổi mới tổ chức, phương thức, lề lối làm việc, tăng cường bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ cho những người trực tiếp làm công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.

Theo VOV


 
Liên kết hữu ích