baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

'Công tác tôn giáo ổn định, đi đúng đường hướng'

Cập nhật ngày: 25/02/2011 - 06:12

Lễ cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài tại Đại lễ Phật đản 2010

Đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong năm qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, công tác tôn giáo ổn định, đi đúng đường hướng có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tại địa phương, giữa địa phương với Trung ương trong công tác quản lý tôn giáo; cũng như hệ thống văn bản pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo chưa hoàn thiện, chế độ chính sách bồi dưỡng cho cán bộ và cộng tác viên làm công tác này còn hạn chế.

Tại hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2010 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011, ngày 25.2, ở Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ đã đưa ra đánh giá: Năm 2010, tình hình tôn giáo cơ bản ổn định và tuân thủ pháp luật. Sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ diễn ra bình thường và được các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi. Lễ trọng của các tôn giáo thu hút đông đảo tín đồ, nhân dân tham gia. Việc đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành trong các tôn giáo được mở rộng. Các tổ chức tôn giáo chú trọng xây dựng sửa chữa, nâng cấp cơ sở đào tạo, thờ tự tôn giáo; tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; mở rộng quan hệ quốc tế thông qua các khóa đào tạo tôn giáo và các hoạt động quốc tế.

Từ những phân tích trên, Phó Thủ tướng cho rằng công tác tôn giáo và công tác vận động quần chúng phải tiếp cận phù hợp với đặc điểm tín ngưỡng, động viên đồng bào có đạo tham gia tốt các hoạt động đời sống xã hội, không nghe xúi giục làm những điều bất lợi cho địa phương, cho chính bản thân mình. Bên cạnh việc công nhận các tổ chức tôn giáo, cần xem xét, hoàn thiện cơ chế hướng dẫn hoạt động của các tổ chức này, chuẩn hóa điều kiện tối thiểu để họ hoạt động và phải dự báo được số lượng các tổ chức tôn giáo được công nhận theo kế hoạch năm. Cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tôn giáo tại địa phương, giữa Trung ương và địa phương, giữa chính quyền với khối Đảng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai tổng kết 10 năm tình hình công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo, định hướng 10 năm tới để có phương hướng giải quyết chế độ, chính sách cho người làm công tác tôn giáo và các cộng tác viên ở địa phương; tập trung tổng kết các văn bản quan trọng, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo, đặc biệt ở cấp cơ sở.

Qua thực tế làm việc tại các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố có hướng dẫn về chế độ gặp gỡ thường xuyên của lãnh đạo tỉnh, thành phố với chức sắc tôn giáo trên địa bàn. Ngay trong quý I này, cần tổ chức cuộc gặp gỡ với người đứng đầu các tôn giáo, giúp họ nắm bắt được tình hình đất nước, các biện pháp điều hành ổn định kinh tế, an sinh xã hội của Chính phủ, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, để đồng lòng cùng đất nước vượt qua khó khăn, không nghe bên ngoài xúi giục.

Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ, đời sống các tôn giáo Việt Nam năm 2010 diễn ra rất sôi động, các tôn giáo đã tổ chức nhiều lễ lớn, có tác động tích cực đến đời sống tâm linh của đông đảo người dân, đến dư luận trong nước và quốc tế.

Trong năm qua, các tôn giáo đã có đường hướng chung của mình, Phật giáo có đường hướng “đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội”; Công giáo là “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”; đạo Tin lành là “sống phúc âm phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”; đạo Cao Đài có đường hướng “nước vinh, đạo sáng”… Năm 2010, có trên 18.700 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng và trên 2.800 người đã tốt nghiệp, hoàn thành các khóa bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành.

Thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 22/2005 NĐ-CP, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp đăng ký và chứng nhận cho 3 tổ chức tôn giáo: Cao đài Việt Nam (Bình Đức), Ban Đại diện Cộng đồng Bà la môn giáo tỉnh Bình Thuận, Hội đồng chức sắc lâm thời Chăm Bà la môn tỉnh Ninh Thuận. Cả nước có 1.160 người được phong chức, hơn 1.600 người được bổ nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo để chăm lo việc đạo. 506 cơ sở thờ tự được xây mới và 558 cơ sở thờ tự được cải tạo, nâng cấp.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và cán bộ làm công tác tôn giáo được thực hiện khá tốt. Với lợi thế của mình, các tổ chức, cá nhân tôn giáo, đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện như vận động quyên góp làm công tác từ thiện giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trẻ mồ côi người già không nơi nương tựa với hàng nghìn tỷ đồng. Hàng trăm ngàn suất cơm miễn phí hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho hàng chục ngàn người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Quan hệ quốc tế của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Các tổ chức, cá nhân tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động quốc tế thông qua việc trao đổi đoàn, tham dự các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế. Năm 2010 có 240 lượt chức sắc, nhà tu hành đi nước ngoài tham gia các khóa đào tạo tôn giáo và các hoạt động quốc tế liên quan.

Năm 2011, ngành Tôn giáo xác định 5 nhiệm vụ chính, trong đó, tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về công tác tôn giáo và thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Công tác thông tin trong nước cũng như thông tin đối ngoại tôn giáo được tăng cường, phối hợp công tác đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo và đấu tranh nhân quyền. Toàn ngành chủ động nắm tình hình, động viên chức sắc, nhân sĩ các tôn giáo đấu tranh với những phần tử lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, âm mưu tạo dựng lực lượng đối lập trong các tôn giáo, gây chia rẽ trong chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Ngành tiếp tục củng cố tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp.

(Theo TTXVN/Vietnam+)