baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công tác tuyên giáo góp phần vào thành tựu chung của đất nước

Cập nhật ngày: 06/01/2010 - 05:50

Đồng chí Trương Tấn Sang , Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị.

>>Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang

Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh trong hai ngày 6 và 7.1. Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh đã dự Hội nghị.

Công tác Tuyên giáo góp phần vào thành tựu chung của đất nước

Tổng kết hoạt động công tác Tuyên giáo năm 2009, đồng chí Phùng Hữu Phú, Uỷ viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cả nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Toàn ngành đã chủ động hơn, chu đáo và có chất lượng hơn trong việc xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện kế hoạch tuyên truyền trên cả 3 lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nổi bật là các hoạt động tuyên truyền các nhóm giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì phát triển kinh tế ở mức phù hợp, bảo đảm an sinh xã hội; tuyên truyền về biển đảo…

Ngành Tuyên giáo đã thực hiện đa dạng hoá các loại hình tuyên truyền, lồng ghép, kết hợp các nội dung tuyên truyền, coi trọng tuyên truyền về kinh tế, văn hoá - xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và của từng địa phương. Hoạt động tuyên truyền miệng năm 2009 được từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng và tập trung vào hai nội dung chính, một là định hướng kịp thời dư luận xã hội trước những sự kiện quan trọng, vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; hai là, tuyên truyền về kinh tế, văn hoá, xã hội và các nhân tố mới.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về quan hệ đối ngoại được thực hiện một cách hệ thống, có chất lượng, phù hợp với yêu cầu về quy mô, mức độ, cấp độ tham gia của các cơ quan báo chí. Tính chiến đấu, tính định hướng trong công tác tuyên truyền đối ngoại rõ nét hơn. Các cơ quan báo chí đã tăng cường phối hợp, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là đài phát thanh và truyền hình, báo điện tử, một mặt đấu tranh trực diện chống lại các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; mặt khác kịp thời tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các hoạt động hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hoá, con người Việt Nam ra nước ngoài.

Kết quả thu được trong công tác lý luận chính trị, đặc biệt công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội đã trở thành một trong những cơ sở khoa học giúp cho cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp ra quyết định những vấn đề quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Báo cáo tổng kết năm của ngành Tuyên giáo nêu lên một số hạn chế: Công tác dự báo, nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội chưa kịp thời. Tiến độ nghiên cứu xây dựng các văn bản tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ chưa bảo đảm. Chất lượng một số văn bản tham mưu còn hạn chế, một số kiến nghị chưa đúng tầm, ít giá trị. Đồng thời, Báo cáo cũng đã chỉ ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về công tác tuyên giáo thời gian qua.

Năm 2010 - cơ hội để triển khai các hoạt động lớn 

Định hướng cho công tác tuyên giáo năm 2010, đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Năm 2010 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của Đảng ta, đất nước ta. Đây là cơ hội thuận lợi cho công tác tuyên giáo triển khai những hoạt động lớn, thiết thực để tuyên truyền, giáo dục, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của nhân dân ta; khẳng định những thành tựu vĩ đại của cách mạng nước ta trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định sự đúng đắn của đường lối đổi mới và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta sau gần 25 năm đổi mới vừa qua; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiến lên giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong thời kỳ mới.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa ( thứ năm và thứ tư từ trái qua) và đại biểu dự Hội nghị .

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo là một khoa học, một nghệ thuật. Do đó, để làm tốt những nhiệm vụ quan trọng trên đây, đòi hỏi Ban Tuyên giáo các cấp, các lực lượng làm công tác tuyên giáo phải tiếp tục tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng bám sát cuộc sống của nhân dân, nắm chắc tình hình, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể, chủ động thông tin, tăng cường đối thoại, lấy cái đẹp dẹp cái xấu và phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng công tác tuyên giáo. Điều đặc biệt quan trọng là, phải xây dựng được đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới, đồng thời phải hiện đại hoá các phương tiện hoạt động của công tác này và cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa trong việc giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo một cách chủ động, kịp thời.

(theo chinhphu.vn)