BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công tác tuyên giáo phải nắm chắc tình hình, hướng về cơ sở

Cập nhật ngày: 28/12/2009 - 05:56

Ông Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 28.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương họp tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010.  

Năm 2010 là năm cả nước tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 11 của Đảng; đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. Đồng thời đây là năm tiếp tục có nhiều khó khăn của thế giới và nước ta về kinh tế, sẽ kéo theo nhiều khó khăn về xã hội và công tác bảo đảm an sinh xã hội. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá nước ta về nhiều mặt. Vì vậy cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng sẽ càng gay gắt hơn. Trách nhiệm của ngành Tuyên giáo là phải tạo khí thế mới, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội thực hiện cho được nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tuyên giáo rất nặng nề.

Tại cuộc họp, ông Tô Huy Rứa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Năm 2010 đặt ra với ngành Tuyên giáo những thách thức lớn. Đồng thời cũng là thời cơ lớn đối với người làm công tác tư tưởng, tuyên giáo, là cơ hội để củng cố tăng cường đội ngũ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển tiếp theo trong những năm tới.

(Theo

TTXVN)