baotayninh.vn

Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh:

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực 

Cập nhật ngày: 17/09/2023 - 09:14

BTNO - Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, 4/4 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm và các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ, cùng với cả nước, tỉnh Tây Ninh đối mặt với đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ, phải triển khai biện pháp giãn cách xã hội đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội; tình hình kinh tế - chính trị thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường…

Song, các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vừa tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tỷ lệ đảng viên học tập nghị quyết đạt 98% trở lên.

Triển khai sinh hoạt chính trị sâu rộng “tự soi, tự sửa”, chuyên đề toàn khoá và hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, qua học tập, 100% cán bộ, đảng viên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt) cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, định kỳ sinh hoạt chi bộ phân tích những hạn chế để đảng viên khắc phục. Có nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, cách làm hay được nhân rộng, tạo sự lan toả cái đẹp trong xã hội.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ, đơn vị thực hiện tốt Đề án số 05-ĐA/TU, tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, đã gỡ bỏ nhiều thông tin xấu, độc, xuyên tạc của thế lực thù địch, giữ vững an ninh tư tưởng, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, qua đó giảm được 40 phòng, ban thuộc Sở và tương đương, 9 phòng y tế thuộc UBND cấp huyện và 21 đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy trình, thủ tục; kịp thời kiện toàn nhân sự, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ chủ chốt các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 131 trường hợp cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y, luân chuyển. Đa số cán bộ được bổ nhiệm phát huy tốt năng lực, có uy tín, trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước theo Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư (khoá X), đã thành lập 8 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp 63/100 đảng viên, đạt 63% chỉ tiêu kế hoạch; luỹ kế có 55 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, với 589 đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng tặng bằng khen cho các tập thể cho các thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tập hợp đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên và Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh uỷ về kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên và xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành chủ trương hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để đảng viên sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên quân nhân xuất ngũ, đảng viên là công nhân các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Ban hành đầy đủ các quy định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên và rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh.

Các cấp uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch để thực hiện, quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng từ các tổ chức chính trị - xã hội, chú trọng phát triển đảng viên tại xã biên giới, địa bàn ấp, khu phố; nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên; những chi bộ sinh hoạt ghép, chi bộ chưa có cấp uỷ, khu vực có đông đồng bào tôn giáo, dân tộc; trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Kết quả, kết nạp được 3.105 đảng viên, chiếm 64,29% (Nghị quyết: 4.830), tỷ lệ đảng viên so với dân số toàn tỉnh chiếm 3,24%; xoá tên, cho ra khỏi Đảng 177/331 đảng viên, kéo giảm được 73,26% so với Đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho các tập thể tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Ông Phạm Hùng Thái cho biết thêm, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cũng được thực hiện bảo đảm tiến độ, ngày càng thực chất, việc đánh giá theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, gắn với nhận diện biểu hiện suy thoái, đánh giá thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” trong sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, gợi ý kiểm điểm đối với tập thể cấp uỷ, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, không xảy ra tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hoà vi quý”.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, tăng cường đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 9.9.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Hạn chế tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; qua đó đã kéo giảm tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật so cùng kỳ, trong đó tổ chức đảng vi phạm, bị xử lý kỷ luật giảm 78,57%; đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm 35,99%.

Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động đã phát huy vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác tự kiểm tra, chủ động phát hiện vi phạm ngày càng phát huy vai trò, đã phát hiện 3 vụ án tham ô tài sản và 1 tin báo tội phạm, xử lý nghiêm 19 trường hợp người đứng đầu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị mình quản lý, phụ trách, góp phần đề cao vai trò nêu gương trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, phát triển đoàn viên, hội viên. Công tác vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo” tiếp tục được các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng bào các dân tộc, tôn giáo đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, công tác xã hội, tương trợ nhân đạo, xoá đói, giảm nghèo... 

Những kết quả quan trọng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nửa nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tố Tuấn