BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công ty Công trình đô thị Tây Ninh: Đơn vị cuối cùng tiến hành cổ phần hoá theo kế hoạch

Cập nhật ngày: 23/06/2010 - 11:36

 

Công ty Công trình đô thị Tây Ninh sẽ chuyển thành Công ty CP Công trình đô thị Tây Ninh vào tháng 7 tới

Đầu năm 2002, UBND tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 16/2002/QĐ-CT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Đến cuối năm 2009, qua nhiều lần điều chỉnh phương án theo những tiêu chí mới do Trung ương ban hành, Tây Ninh đã cổ phần hóa (CPH) xong 18 DNNN và 4 DN bộ phận, đồng thời đã chuyển 5 DNNN thành Công ty TNHH Một thành viên. Tuy nhiên, vẫn còn 2 đơn vị chưa tiến hành CPH, trong đó có Công ty Công trình đô thị Tây Ninh.

Đầu năm 2010, Công ty Công trình đô thị Tây Ninh lập phương án CPH. Giữa tháng 5.2010, UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt phương án CPH và chuyển Công ty Công trình đô thị thành Công ty cổ phần. Theo phương án CPH, Công ty CP Công trình đô thị có vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, cổ phần phát hành lần đầu là 2,5 triệu cổ phần. Trong đó cổ phần Nhà nước chiếm 51% tổng vốn điều lệ với 1,275 triệu cổ phần và bán ra lần đầu 49% tổng vốn điều lệ với 1,225 triệu cổ phần. Trong 49% vốn bán ra thì cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 157.400 cổ phần- chiếm 6,3% tổng vốn điều lệ, cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp là 10.000 cổ phần, cổ phần bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược là 500.000 cổ phần- chiếm 20% tổng vốn điều lệ và cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường là 557.600 cổ phần- chiếm tỷ lệ 22,3% tổng vốn điều lệ. Về lao động, theo phương án CPH thì Công ty CP Công trình đô thị Tây Ninh có tổng số lao động là 214 người- giảm hơn so với trước khi CPH là 16 lao động.

Ông Trần Minh Tân- Giám đốc Công ty Công trình đô thị cho biết tiến trình CPH công ty đang triển khai khá thuận lợi. Cho đến nay, đã có nhà đầu tư chiến lược đăng ký hết 20% tổng vốn điều lệ, phần cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp và cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cũng đã đăng ký. Ngoài ra, phần cổ phần bán đấu giá công khai cũng đã có khoảng 154.000 cổ phần đăng ký. Như vậy đến nay đã có khoảng 65% cổ phần đã được đăng ký trong tổng số 1,225 triệu cổ phần bán ra. So với tổng vốn điều lệ thì số lượng cổ phần đã đăng ký chiếm khoảng 32%. Ngày 17.6.2010, đơn vị tư vấn là Công ty CP Chứng khoán Thăng Long tổ chức đấu giá cổ phần bán ra công khai. Sau khi đấu giá, sẽ có thêm nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của Công ty CP Công trình đô thị Tây Ninh. Giám đốc Công ty Công trình đô thị Tây Ninh có trách nhiệm quản lý, điều hành Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động… cho Công ty CP Công trình đô thị Tây Ninh.

Giám đốc Công ty Công trình đô thị Tây Ninh đánh giá theo như tiến độ triển khai CPH như hiện nay thì có khả năng trong tháng 7 tới Công ty sẽ hoàn tất các công việc CPH và chính thức chuyển sang thành lập Công ty CP Công trình đô thị Tây Ninh. Đây là doanh nghiệp Nhà nước cuối cùng CPH theo kế hoạch sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ở Tây Ninh.

Được biết, đến nay tổng số vốn điều lệ của 22 công ty đã CPH ở Tây Ninh là hơn 210 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước là gần 170 tỷ đồng. Qua công tác CPH DNNN ở Tây Ninh cho thấy việc triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới DNNN đúng định hướng, tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều sở hữu để thu hút vốn của xã hội vào phát triển sản xuất kinh doanh, tài sản, tiền vốn của Nhà nước được đánh giá hợp lý hơn. Sau khi CPH, nhiều doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, doanh thu, lợi nhuận tăng, từ đó số nộp ngân sách cũng tăng. Ngoài ra, nhận thức về vai trò và trách nhiệm của người lao động đối với doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, quyền làm chủ của người lao động được phát huy, lợi ích của người lao động, của cổ đông và nhà đầu tư được bảo đảm.

Sơn TrẦn

 


Liên kết hữu ích