Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5

Cập nhật ngày: 09/09/2021 - 09:12

BTNO - Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo về việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 5.

Thực hiện văn bản số văn số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 5;

Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ thực hiện giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện đợt 5:

- Các khách hàng sử dụng điện là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại tỉnh Tây Ninh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 2021 và đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực sau:

+ Doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

+ Doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả.

+ Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 01 tỷ đô la Mỹ.

- Danh sách nhà máy, cơ sở sản xuất thuộc đối tượng được giảm tiền điện do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xác nhận trên cơ sở đăng ký kinh doanh, thực tế sản xuất của doanh nghiệp.

2. Mức hỗ trợ giảm tiền điện: Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện.

3. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện: Ba (03) tháng từ kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021.

4. Sau thời gian giảm tiền điện: Áp dụng giá bán điện theo quy định Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện hoặc tại văn bản quy định khác thay thế.

5. Các đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện khác: Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03 tháng 6 năm 2021 và văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06 tháng 8 năm 2021

Trân trọng.

Công ty Điện lực Tây Ninh