Công ty điện lực Tây Ninh thông báo về việc giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng

Cập nhật ngày: 22/12/2020 - 08:00

BTNO - Thông báo của Công ty điện lực Tây Ninh về việc giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đợt 2.

Thực hiện văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2.

Công ty Điện lực Tây Ninh trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện như sau:

1. Giảm giá điện:

a. Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và qui định giá bán điện (Quyết định số 648/QĐ-BCT).

bKhách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quanvà khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông: Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

2. Giảm tiền điện:

Khách hàng sử dụng điện là cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 được giảm tiền điện theo danh sách do Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh xác nhận (Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cách ly y tế tập trung có thu phí theo chỉ đạo tại Văn bản số 7713/VP-KTTH ngày 15/9/2020). Mức hỗ trợ giảm tiền điện như sau:

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

3. Thời gian giảm giá điện và giảm tiền điện:

Tổng thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng theo đối tượng trên là ba (03) tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020: Hóa đơn hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện của (03) tháng được lập trong tháng 12 năm 2020.

Trường hợp hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 của khách hàng sử dụng điện chưa được phát hành thì số tiền hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện của (03) tháng được hoàn trả trong hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2020.

Trường hợp hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 của khách hàng sử dụng điện đã được phát hành hoặc tổng số tiền điện được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện lớn hơn tiền điện tại hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 thì thực hiện hoàn trả cho khách hàng tương ứng với số tiền điện được giảm giá điện, giảm tiền điện vào các kỳ hóa đơn tiền điện tiếp theo.

Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện; giá bán điện sẽ được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương.

Để biết giá bán điện chi tiết của từng đối tượng sử dụng điện; Quý khách hàng vui lòng truy cập vào website https://pctayninh.evnspc.vn chuyên mục “Thông tin giá điện” hoặc gọi điện đến Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam số 19009000 hoặc 19001006 để được hỗ trợ.

Công ty Điện lực Tây Ninh