Công ty Điện lực Tây Ninh trân trọng thông báo

Cập nhật ngày: 15/12/2021 - 10:54

BTNO - Công trình lộ ra 110kV trạm 220kV Tây Ninh 2 (tỉnh Tây Ninh) trên địa bàn xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh sẽ đóng điện đưa vào vận hành kể từ lúc 13 giờ 30 phút ngày 19.12.2021.

Trong thời gian đóng điện nói trên, các tổ chức và cá nhân không được leo trèo hay xâm phạm đến bất kỳ bộ phận nào của các công trình.

Không được vi phạm Điều 4 của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Công ty Điện lực Tây Ninh