BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cử tri tin tưởng vào sự công tâm, khách quan qua từng lá phiếu tín nhiệm 

Cập nhật ngày: 08/12/2023 - 18:33

BTNO - Ngày 7.12, tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026, HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu ra.

Cử tri biểu quyết thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả đánh giá sẽ rất hữu ích đối với người được lấy phiếu. Bởi đây được coi là tấm gương soi chiếu về kết quả thực hiện nhiệm vụ so với kỳ vọng của cử tri. Từ đó, người được lấy phiếu tín nhiệm nhận thức rõ hơn về kết quả thực hiện công việc, về tư cách, phẩm chất đạo đức của mình trước cử tri, để có sự điều chỉnh thái độ, ý thức trách nhiệm và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Trước khi bỏ phiếu, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chia tổ thảo luận, đánh giá đối với 29 người được lấy phiếu tín nhiệm về các khía cạnh như phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các đại biểu đã có thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin để có quyết định đối với lá phiếu của mình với 3 mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Kết quả bỏ phiếu cho người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại phiên làm việc sáng 7.12 đối với lãnh đạo HĐND tỉnh và UBND tỉnh, ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh có 47 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 95,92%. Đây cũng là người có phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao nhất.

Tiếp theo là bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: 41 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 83,67%; ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: 35 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 71,43%; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh: 41 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 83,67%; ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: 34 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 69,39%; ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh: 32 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 65,31%; ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh: 35 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ  71,43%.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm.

Các trưởng Ban chuyên môn của HĐND và Uỷ viên UBND tỉnh cũng đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao áp đảo so với số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Đại biểu Ngô Trần Ngọc Quốc bày tỏ sự nhất trí cao đối với kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, đồng thời mong muốn rằng qua những lá phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban chuyên môn HĐND tỉnh, Uỷ viên UBND tỉnh và các vị trưởng đầu ngành sẽ thấy được vai trò trách nhiệm của mình đối với nhân dân địa phương.

Đại biểu Nguyễn Tiến Hưng cho biết: “Việc lấy phiếu rất dân chủ, khách quan, đúng quy định. Các đại biểu đã làm việc hết trách nhiệm của mình trong việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu”.

Theo dõi chương trình kỳ họp, cử tri trên địa bàn tỉnh bày tỏ sự tin tưởng, công tâm, khách quan của từng đại biểu HĐND tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Qua đó, giúp đánh giá chính xác mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Ông Nguyễn Văn Dòn, cử tri ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu chia sẻ: “Tôi nhận thấy việc lấy phiếu tín nhiệm rất khách quan, công tâm, phản ánh được trách nhiệm của các vị đối với nhân dân tỉnh nhà”.

Ông Hồ Văn Ga, cử tri ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu cho rằng: "Việc lấy phiếu tín nhiệm rất cần thiết, vì đại biểu HĐND tỉnh là được nhân dân bầu ra, đại diện cho tiếng nói của người dân qua các kỳ tiếp xúc cử tri. Việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp rất khách quan, công tâm”.

Cử tri cũng mong rằng kết quả số phiếu ở từng mức sẽ là cơ sở để người được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Vũ Nguyệt