Cử tri Trảng Bàng quan tâm đến vấn đề xã hội

Cập nhật ngày: 05/05/2013 - 06:03

(BTNO)- Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh vừa có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Trảng Bàng để thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII và thông báo nội dung trả lời của các cơ quan chức năng về các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Trảng Bàng ở kỳ tiếp xúc trước.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đang trao đổi với cử tri Trảng Bàng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Trảng Bàng đã nêu một số ý kiến, kiến nghị: Về thủ tục khám bệnh theo thẻ bảo hiểm y tế còn quá nhiêu khê, cần đơn giản hóa cho người dân dễ tham gia; Đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ đoàn thể ở cơ sở; Về Luật đất đai cần mở rộng hơn nữa quyền sử dụng đất đai của nhân dân.

Cử tri cũng đề nghị ngành Giáo dục quan tâm hơn nữa việc giảng dạy môn lịch sử trong nhà trường. Cần có phương pháp giảng dạy như thế nào đó để học sinh thích học môn lịch sử, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho các em; quan tâm phát triển và giáo dục môn đạo đức trong nhà trường; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả chưa cao, còn nhiều vụ tham nhũng lớn xảy ra mà báo chí đã nêu, đề nghị Nhà nước có biện pháp phòng, chống tham nhũng một cách triệt để hơn nữa; công trình đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Tây Ninh làm dang dở, hiện đã bắt đầu hư hỏng, đề nghị Trung ương sớm tiếp tục triển khai thi công con đường này; giá cả nông sản phẩm luôn bâp bênh, thị trường đầu ra không ổn định, đề nghị Nhà có chính sách trợ giá cho nông dân…

 Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đã phát biểu giải trình, tiếp thu và ghi nhận ý kiến cử tri Trảng Bàng.

D.H