BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cử tri xã Suối Đá (DMC): Đề đạt nhiều ý kiến về dân sinh

Cập nhật ngày: 06/08/2009 - 06:02

Cử tri Suối Đá phát biểu ý kiến.

Ngày 5.8, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 10 gồm ông Huỳnh Văn Quang và bà Trần Thị Ngọc Thu đã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức tiếp xúc với cử tri xã Suối Đá.

Gần 100 cử tri của xã đã nghe Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đại biểu HĐND huyện báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND huyện, kết quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Suối Đá đề đạt nhiều ý kiến, kiến nghị như: Việc tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân chậm được xem xét giải quyết; Thủ tục để được hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề xe lôi quá rườm rà, kéo dài thời gian; Cần mở rộng diện hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình vệ sinh gia đình ở vùng sâu, hộ nghèo; Một số cơ sở chăn nuôi gia súc trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường người dân đã phản ánh nhiều lần chậm được giải quyết; Cần quy định rõ chiều rộng hành lang lưu không dọc theo bờ hồ Dầu Tiếng, để người dân cất nhà, hoặc sản xuất ổn định; Đường liên xã Suối Đá – Phan mới thi công đã hư hỏng lầy lội, đoạn cuối không có mương tiêu, cống gây ngập úng…

KHẮC  LUÂN