Kinh tế   Kinh tế

Cục Hải quan Tây Ninh: Thu ngân sách 2 tháng đầu năm giảm mạnh 

Cập nhật ngày: 18/03/2020 - 09:07

BTNO - 2 tháng đầu năm 2020, Cục Hải quan thu ngân sách Nhà nước đạt 104,46 tỷ đồng, giảm 72,27% so cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020 UBND tỉnh giao dự toán thu ngân sách Nhà nước cho Cục Hải quan là 750 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Cục Hải quan đã ban hành quyết định về việc dự toán thu ngân sách nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.

Kết quả, số thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2020 đạt 104,46 tỷ đồng (số liệu chưa đối chiếu với Kho bạc), đạt 13,93% so với dự toán HĐND, UBND tỉnh giao (750 tỷ), giảm 72,27% so cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ thu đạt 376,7 tỷ đồng). Ước thu trong tháng 3.2020 là 55 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm 2020 là 159,46 tỷ đồng, đạt 21,26% so với dự toán HĐND, UBND tỉnh giao và giảm 72,78% so với cùng kỳ năm 2019.

Công chức Hải quan kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu công nghiệp Trảng Bàng.

Theo Cục Hải quan tỉnh, khó khăn là nguồn thu ngân sách Nhà nước chủ yếu từ việc nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Hiện tại các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất ổn định nên không phát sinh việc nhập khẩu tạo tài sản cố định với số lượng lớn; chủ yếu là nhập khẩu linh kiện, phụ tùng để sửa chữa thay thế nên số thu không đáng kể. Bên cạnh đó, các dự án mới đầu tư trên địa bàn đa số là doanh nghiệp chế xuất nên không thu được thuế từ việc nhập khẩu máy móc của các doanh nghiệp này.

Một khó khăn nữa là, dù các mặt hàng nông sản nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn với số lượng lớn, kim ngạch xuất khẩu tăng đều qua các năm, nhưng do thực hiện các Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan nên hàng hóa này có thuế xuất nhập khẩu 0% và thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trong thời gian tới, ngoài việc duy trì thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan, đến chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, Cục Hải quan tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Cục Hải quan tỉnh sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách Nhà nước và tăng cường công tác thu hồi nợ đọng, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh nợ mới. Song song đó, ngành Hải quan tỉnh tăng cường công tác kiểm tra gian lận về phân loại hàng hóa, xuất xứ và số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đồng thời thực hiện quy trình thủ tục liên quan đến thuế, xác định giá tính thuế, giảm thuế, hoãn thuế, hoàn thuế, không thu thuế đúng quy định của pháp luật và quy trình, quy định của ngành.

Thế Nhân