BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cục hải quan TN đối thoại với DN:DN được tạo điều kiện tốt hơn để hoạt động

Cập nhật ngày: 10/07/2010 - 08:58

Ngày 8.7.2010, Cục Hải quan Tây Ninh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Cục Hải quan cho biết, từ khi thực hiện Luật Hải quan đến nay, thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cải thiện đáng kể. Năm 2010, ngành Hải quan đã kịp thời ban hành và sửa đổi các quy trình thủ tục hải quan phù hợp với tình hình thực tiễn của hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy thương mại phát triển, tạo sự thông thoáng, cải cách theo hướng minh bạch hoá chính sách pháp luật, đơn giản hoá thủ tục hải quan, giảm chi phí, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài.

Đại diện một doanh nghiệp trình bày ý kiến tại buổi tiếp xúc

Thời gian qua, Cục Hải quan Tây Ninh luôn chú trọng thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có năng lực chuyên môn cao, tận tuỵ với công việc theo phương châm “Thuận lợi-tận tuỵ-chính xác”, vừa có thái độ văn minh, lịch sự với doanh nghiệp. Đặc biệt, Cục Hải quan đã ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc khai báo từ xa; cam kết xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; kịp thời tháo gỡ khó khăn, trả lời thắc mắc, giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Hải quan cũng đánh giá: tại một số đơn vị vẫn còn tình trạng một số ít công chức chưa thật sự tận tuỵ với công việc, chưa thực sự nêu cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp.

Tại buổi đối thoại, có 5 lượt ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, chủ yếu là thắc mắc về việc thực hiện thủ tục hải quan. Các ý kiến này lần lượt được Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh Huỳnh Văn Đức và đại diện các phòng chức năng, các Chi cục Hải quan trên địa bàn tỉnh giải thích, trả lời cụ thể. Một cán bộ Hải quan Tây Ninh cho biết: So với các đợt đối thoại trước đây, lần này số lượng doanh nghiệp tham dự giảm nhiều (chỉ có 22 đại biểu tham dự trong số 126 doanh nghiệp được mời); số ý kiến thắc mắc, kiến nghị cũng giảm đáng kể. Cũng theo vị cán bộ trên, đây là tín hiệu đáng mừng “vì doanh nghiệp không còn nhiều băn khoăn, bức xúc như trước nữa”.

BẢO TÂM