BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cục Thống kê-Hội Thống kê Tây Ninh: Triển khai kế hoạch góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Cập nhật ngày: 20/02/2013 - 05:44

(BTNO)- Sáng 19.2, Cục Thống kê Tây Ninh kết hợp với Hội Thống kê tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Dự hội nghị có bà Hồ Thị Hồng – Cục trưởng Cục Thống Kê Tây Ninh, ông Vũ Duy Quang – Chủ tịch Hội Thống kê Tây Ninh, bà Dương Thị Thu Hiền – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tây Ninh cùng cán bộ lãnh đạo các chi cục Thống kê huyện/thị, phòng ban trực thuộc.

Ông Vũ Duy Quang – Chủ tịch Hội Thống kê triển khai kế hoạch góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Tại hội nghị, sau phần triển khai kế hoạch của Cục Thống kê và Hội Thống kê, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến về việc trưng cầu ý kiến tập thể, cá nhân cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, trọng tâm là việc triển khai lấy ý kiến trong hệ thống ngành Thống kê, hội viên Hội Thống kê từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm có nhiều ý kiến đóng góp xác thực, phù hợp chuyên môn thống kê cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến trong hệ thống ngành Thống kê, Hội Thống kê sẽ được tiến hành từ nay cho đến ngày 10.3.2013.

Nguyễn Dung