BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cục thống kê Tây Ninh: Tập huấn điều tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 26/03/2009 - 09:09

Các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng tham dự đợt tập huấn

Sáng ngày 25.3.2009, Cục Thống kê Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn kế hoạch điều tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2009. Có 86 doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cử cán bộ đến tham dự tập huấn.

Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản về sự phân bố, điều kiện sản xuất, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực và kết quả sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành và thành phần kinh tế, để tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo chính thức năm 2008 của các ngành: nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, xã hội, môi trường, tài khoản quốc gia… Bên cạnh đó, việc thu thập các thông tin cũng để xây dựng dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hằng năm và điều tra thường xuyên để cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp phục vụ các yêu cầu về thống kê doanh nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

Đối tượng điều tra kỳ này là các doanh nghiệp hạch toán độc lập được thành lập, chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp hạch toán độc lập, chịu sự điều chỉnh bởi các luật ban hành trước Luật Doanh nghiệp như: Luật Doanh nghiệp Nhà nước; Luật Hợp tác xã; Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam… Đối tượng điều tra còn bao gồm cả những doanh nghiệp hoạt động theo thời vụ không sản xuất đủ 12 tháng trong năm 2008, những DN tạm ngừng sản xuất kinh doanh để đầu tư đổi mới, sửa chữa, xây dựng, mở rộng sản xuất…

Theo kế hoạch, ngày 27.3 tới Cục Thống kê Tây Ninh sẽ tổ chức tập huấn cho các DN tại KCN Trảng Bàng KCN - CX Linh Trung III, cùng một số DN lân cận tại huyện Trảng Bàng và Gò Dầu.

ĐỨC AN