BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cục Thống kê Tây Ninh: Tập trung thực hiện tổng điều tra nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Cập nhật ngày: 31/01/2016 - 01:54

Trong năm 2015, ngành Thống kê Tây Ninh đã tổ chức thực hiện tốt các cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch của Tổng cục Thống kê. Trong công tác điều tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, toàn đơn vị đã nỗ lực triển khai phương án điều tra kịp thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tiến hành thu thập thông tin các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu đề ra.

Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Nguyễn Thành Nam trao cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 cho Chi cục Thống kê Tân Châu.

Đồng thời, triển khai, thực hiện tốt các cuộc điều tra thường xuyên khác thuộc Chương trình điều tra thống kê của Chính phủ trong các lĩnh vực: Nông, lâm, thuỷ sản; Công nghiệp, xây dựng, thương mại, giá cả, vốn đầu tư; Dân số - văn xã, đảm bảo thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan Đảng và Nhà nước ở địa phương.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê Tây Ninh Nguyễn Đình Bửu Quang đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Thống kê Tây Ninh phải thực hiện trong năm 2016, trong đó cần tập trung thực hiện tốt việc tổng điều tra nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2016; thực hiện tốt các cuộc điều tra định kỳ, theo kế hoạch của Tổng cục trong năm.

Chi cục Thống kê các huyện, thành phố cần tập trung toàn lực cho công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, tập trung kiểm tra, xét soát số liệu tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra. Đặc biệt cần tăng cường phối hợp và trao đổi với các sở, ngành có liên quan để cùng cung cấp, chia sẻ thông tin và thống nhất số liệu theo hướng phản ánh sát thực tế tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các cấp lãnh đạo và người dùng tin.

Nhân hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân. UBND tỉnh cũng trao Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 cho Chi cục Thống kê huyện Tân Châu và trao bằng khen cho 2 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.

Hoa Lư