BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cục Thuế Tây Ninh: Trả lời thắc mắc của ông Nguyễn Văn Hải (Tân Biên) về Thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật ngày: 25/06/2009 - 08:31

Bắt đầu nộp Thuế TNCN từ ngày 1.7.2009

Sau khi nhận được thắc mắc về việc đóng Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Thanh Hải, ngụ ở khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, Phòng CTBĐ Báo Tây Ninh đã liên hệ với Cục Thuế Tây Ninh và được Cục trưởng Nguyễn Văn Phong trả lời như sau:

Ở nội dung thắc mắc thu nhập được miễn thuế đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở, đất ở mà người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được hướng dẫn tại điểm 2, mục III, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008 của Bộ Tài chính như sau:

Cá nhân có nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất theo quy định này là cá nhân chuyển nhượng chỉ có quyền sở hữu một căn nhà duy nhất hoặc chỉ có quyền sử dụng một thửa đất duy nhất ở Việt Nam, kể cả trường hợp trên thửa đất đó đã hoặc chưa được xây dựng nhà.

Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác mới được miễn thuế. Cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.

Căn cứ xác định thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do người chuyển nhượng bất động sản tự khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong bản khai. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế”.

Căn cứ các quy định trên, nếu ông Hải chứng minh được; hoặc có cam kết chỉ có quyền sở hữu một căn nhà duy nhất hoặc chỉ có quyền sử dụng một thửa đất duy nhất tại Việt Nam thì được miễn Thuế thu nhập cá nhân. Nếu không đáp ứng được các điều kiện trên thì phải nộp Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở.

Ở nội dung thắc mắc về đối tượng được giãn thời hạn nộp thuế TNCN; tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 6.2.2009 của Bộ Tài chính quy định: các đối tượng không được giãn nộp thuế là cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng.

Theo quy định trên, thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, không thuộc đối tượng được giãn nộp thuế. Do đó phải nộp thuế TNCN theo Luật Thuế TNCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2009.

Ở nội dung thắc mắc thuế suất thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản, chúng tôi xin giải thích như sau:

Về Thuế suất TNCN: Tại điểm 3.5.1, mục II, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thuế suất Thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập tính thuế. Trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng”.

Về Lệ phí trước bạ: Tại điểm 1, phần II Thông tư số 79/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: Theo khoản 2 Điều 1, Nghị định số 80/2008/NĐ-CP thì mức thu lệ phí trước bạ được xác định theo tỷ lệ (%) của giá trị tài sản chịu lệ phí trước bạ. Cụ thể đối với nhà, đất là 0,5%. Lệ phí trước bạ do người nhận chuyển nhượng nhà, đất nộp.

Đối với đề nghị tính số thuế cụ thể của ông Hải phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, Cục Thuế Tây Ninh có ý kiến như sau:

Chi cục Thuế nơi có đất chuyển nhượng sẽ căn cứ vào hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất do cơ quan Tài nguyên và Môi trường chuyển giao với đầy đủ các chỉ tiêu diện tích, loại đất, vị trí... ghi trong phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế không thể xác định số thuế phải nộp khi không có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Đề nghị ông Hải liên hệ trực tiếp với Chi cục Thuế huyện Tân Biên để được giải thích và hướng dẫn thực hiện thủ tục miễn thuế TNCN (nếu thuộc thu nhập miễn thuế).

Đ.H.T