BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm 4 cơ quan Sư đoàn 5 ký kết thi đua năm 2016

Cập nhật ngày: 26/01/2016 - 05:45

Năm 2016, cụm thi đua 4 cơ quan Sư đoàn 5 tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng các cơ quan vững mạnh toàn diện, đi vào chiều sâu.

Các đơn vị thuộc Cụm thi đua 4 cơ quan Sư đoàn 5  ký kết thi đua năm 2016.

Để giữ vững kết quả đạt được trong năm 2015, các đơn vị trong cụm nhanh chóng khắc phục những hạn chế, làm chuyển biến mạnh mẽ toàn diện trên các mặt công tác; tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; cán bộ đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, chiến sĩ có ý chí, niềm tin cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng; phấn đấu 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện đúng thực chất theo phân cấp, 100% đạt yêu cầu; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2016, phong trào thi đua của cụm 4 cơ quan Sư đoàn 5 được chia thành 2 đợt, trong đó đợt 1 bắt đầu từ ngày 1- 31.1, đợt 2 từ 1.10- 19.12.2016.

Lê Thuận