BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm 8 Khối thi đua Ban CHQS cơ quan, tổ chức phát động thi đua

Cập nhật ngày: 14/04/2016 - 05:19

 

Cụm số 8 Khối Thi đua Ban CHQS cơ quan, tổ chức ký kết thi đua năm 2016.
Cụm 8 gồm có 8 đơn vị thành viên: Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Phước Hòa, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, Công ty cổ phần đăng kiểm Tây Ninh, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Tây Ninh, Công ty cổ phần sách thiết bị giáo dục, Công ty cổ phần tư vấn- đầu tư xây dựng, Công ty công trình đô thị và Công ty xăng dầu Tây Ninh.

Với chủ đề “Chiến sĩ dân quân Cụm 8 thi đua đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, các đơn vị thành viên tập trung xây dựng Ban CHQS, cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tự vệ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng địa phương, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cơ quan, tổ chức góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tích cực tham gia tốt phong trào “lực lượng vũ trang xây dựng nông thôn mới”; tham gia xây dựng tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt việc phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại; có chương trình giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai;  Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, chủ quyền biển đảo, lịch sử vùng đất Nam bộ.

Tiếp tục quán triệt Luật dân quân tự vệ; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2016 của lực lượng vũ trang tỉnh, đảm bảo quân số tham gia học tập từ 99% trở lên, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 65% đạt khá, giỏi.

Sơn Tòng