Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ: Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 

Cập nhật ngày: 22/07/2019 - 18:02

BTNO - Vừa qua, tại Ninh Thuận, Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Dự hội nghị có bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Cụm trưởng Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ cùng Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh và Ninh Thuận.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã nỗ lực đoàn kết, ra sức thi đua, thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới… Các phong trào thi đua yêu nước được cụ thể hóa, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, thiết thực và hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; công tác khen thưởng được triển khai thực hiện tốt, có tác dụng động viên, cổ vũ mạnh mẽ các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh cũng chú trọng công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, qua đó toàn Cụm đã có 439 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước và 12.122 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Lãnh đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Cụm trưởng, Cụm phó Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ tặng hoa biểu dương điển hình tiên tiến của Cụm.

Riêng tại tỉnh Tây Ninh, đơn vị Cụm trưởng, với tinh thần chủ động, vượt khó, phát huy nội lực của các cấp, ngành địa phương cùng sự nỗ lực, sáng tạo của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh cơ bản thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nổi bật có các phong trào thi đua như “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, "Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở"...

Phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đề nghị 7 tỉnh trong Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2019 theo nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND các tỉnh đề ra. Tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng hiệu quả quản trị và hành chính công; thực hiện văn hóa công sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phấn đấu tỉnh nào cũng có huyện đạt nông thôn mới trong năm 2020. Bên cạnh đó, chú trọng phát động thi đua theo chuyên đề, đột xuất gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát để công tác thi đua, khen thưởng đi vào nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả hơn…

Thái Thành