BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua miền Đông Nam bộ: Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Cập nhật ngày: 20/07/2011 - 09:27

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Sáng 20.7, tại Tây Ninh, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2011.

Tham dự có Anh hùng LLVTND Ngô Tùng Chinh – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, ông Võ Hùng Việt – Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra còn có lãnh đạo Ban TĐ-KT 7 tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ nhấn mạnh, Hội nghị lần này là dịp để đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện các nội dung giao ước thi đua, nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và nhân rộng các điển hình tiên tiến để các tỉnh trong cụm tham khảo học tập, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự là động lực để kinh tế - xã hội ngày càng phát triển bền vững.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai, ông Lê Mai Thanh – Thường trực Cụm thi đua cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của các tỉnh trung Cụm vẫn được duy trì ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của toàn Cụm là 11,87%. Trong đó, tăng trưởng cao nhất là Tây Ninh 14,1%, tiếp theo là hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai – đều tăng 13%, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 11,7%, Bình Thuận tăng 10,2%, Ninh Thuận tăng 9,3%. Tổng thu ngân sách trên toàn Cụm ước đạt hơn 42.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế của các tỉnh trong Cụm nhìn chung vẫn được tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ - thương mại tăng dần, phù hợp với tiềm năng thế mạnh của từng địa phương.

Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, mục tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và những nhiệm vụ trọng tâm đang tập trung giải quyết như chống lạm phát, bình ổn giá, bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, thiên tail phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính, bảo vệ tài nguyên môi trường… Từ các phong trào thi đua thiết thực, nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu đạt thành tích xuất sắc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Công tác khen thưởng tiếp tục có những chuyển biến tích cực ở nhiều khía cạnh như việc xây dựng quy chế, quy định về khen thưởng, công tác thẩm định hồ sơ, tổ chức bình xét, khen thưởng đột xuất được quan tâm… Kết quả, 6 tháng đầu năm, các tỉnh trong Cụm đã trao tặng 02 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 01 danh hiệu Anh hùng LLVTND, 14 Huân chương Độc lập các hạng, 282 Huân chương Lao độngg các hạng, 359 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, trao 23 Cờ thi đua của Chính phủ, 252 Huân, huy chương kháng chiến các loại… Việc khen thưởng đã kịp thời động viên tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, khơi ngợi tinh thần thi đua yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng đã được nghe tham luận của một số địa phương như: Việc triển khai đợt thi đua đặc biệt trong cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp (tỉnh Đồng Nai); Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến (Bình Phước); Kinh nghiệm vận động bà con dân tộc Raglai và hiệu quả từ mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp ở vùng gò đồi, hoang hoá để xoá đói giảm nghèo, vươn lên phát triển bền vững (Ninh Thuận)…  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Anh hùng LLVTND Ngô Tùng Chinh – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương yêu cầu các tỉnh trong Cụm Thi đua miền Đông Nam bộ tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”; Tiếo tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quán triệt thực hiện Nghị quyết của Đảng về “Tam nông” và hưởng ướng phong tràp thi đua “Xây dựng nông thôn mới” do Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát động…

Đ. Hoàng Thái