Cụm thi đua số 3 tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 

Cập nhật ngày: 16/01/2020 - 19:08

BTNO - Vừa qua, tại Cục Thuế tỉnh, Cụm thi đua số 3 thuộc Bộ CHQS Tây Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.

Cụm thi đua số 3 thuộc Bộ CHQS tỉnh, được kiện toàn vào đầu năm 2019 gồm 12 Ban CHQS của Sở GTVT, Cục Thuế, Sở NN&PTNT, Sở Tư pháp, Sở TT-TT, Báo Tây Ninh, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Đài PT-TH Tây Ninh và TAND tỉnh.

Tặng hoa cho Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 3 năm 2020

Trong năm qua, các đơn vị thường xuyên rà soát kiện toàn Ban CHQS cơ quan. Hiện nay, lực lượng tự vệ cơ quan có 163 người, chiếm 21% trên tổng số cán bộ, công nhân viên chức của cơ quan, tổ chức.   

Nhận thức tầm quan trọng của công tác quốc phòng – an ninh, dân quân tự vệ, ngay từ đầu năm, Ban CHQS các đơn vị thành viên đã tham mưu cho Ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo lực lượng tự vệ cơ quan thực hiện nghiêm các nhiệm vụ chính trị; chủ động đấu tranh bài trừ tiêu cực, lạc hậu, tệ nạn xã hội…

Ban CHQS cụm thi đua số 3 đã triển khai đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh cho tất cả cán bộ, công chức, người lao động. Đồng thời, các Ban CHQS các cơ quan, đơn vị cũng đã cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

Qua kết quả chấm thi đua của Ban CHQS các đơn vị, Ban CHQS Sở Tư pháp đứng đầu trong 12 đơn vị thành viên.

N.D