BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đuasố 3: Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng

Cập nhật ngày: 20/12/2015 - 06:00

Cụm thi đua số 3 là 1 trong 8 cụm thi đua Ban CHQS cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Cụm có 12 thành viên, chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề khác nhau.

Trong năm nay, các thành viên trong cụm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao, cán bộ, chiến sĩ tự vệ tổ chức quán triệt những nội dung, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và địa phương.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin về biển, đảo Việt Nam, lịch sử vùng đất Nam bộ, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng CKC cho lực lượng dân quân tự vệ năm thứ 2 trở lên, đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn.

Tặng hoa chúc mừng Ban CHQS Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Tây Ninh, đơn vị Cụm trưởng thi đua năm 2016.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS Cụm 3 chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của ngành, không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, công tác và tham gia giao thông.

Ban CHQS Cụm thi đua số 3 đã hoàn thành các tiêu chí, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh.

Tiêu biểu, Ban CHQS Cục Hải quan xây dựng 1 căn nhà nhân ái cho gia đình khó khăn ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu;

Ban CHQS Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Tây Ninh ủng hộ chương trình văn nghệ gây quỹ, thăm, tặng quà cho các hội viên cựu tù kháng chiến, vận động cán bộ, viên chức đóng góp 1 ngày lương ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và quỹ nhà ở “Mái ấm công đoàn”;

Ban CHQS Cục Thuế phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức phát động và ủng hộ 1 ngày lương hưởng ứng các phong trào của cấp trên…

Ngoài ra, các thành viên trong cụm luôn bảo đảm chế độ chiến sĩ, trang phục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ và xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Qua hội nghị tổng kết, Cụm thi đua số 3 bình chọn Ban CHQS Cục Hải quan Tây Ninh và Ban CHQS Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng; chuyển giao nhiệm vụ Cụm trưởng thi đua năm 2016 cho Ban CHQS Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Tây Ninh.

Huy Thường