Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Cổng dịch vụ công Quốc gia:

Cung cấp 7 dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 07/09/2021 - 15:47

BTNO - Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan xây dựng, cung cấp 7 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG (tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html) để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Giao diện Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.

Các dịch vụ công liên quan tới Nghị quyết 68/NQ-CP được cung cấp gồm: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp; đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân.

Quy trình thực hiện 7 dịch vụ công trực tuyến trên đã được đơn giản tối đa. Việc thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng DVCQG theo hướng tận dụng tối đa các dữ liệu đã kết nối, liên thông giữa Cổng DVCQG với các cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin chuyên ngành của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết được nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bị trùng lặp, không bị lợi dụng, trục lợi chính sách. Đồng thời giúp giảm việc đi lại, tiếp xúc của đối tượng với chính quyền trong giải quyết chế độ, chính sách trong thời điểm dịch bệnh phức tạp.

Hải Đăng