baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tây Ninh mở 449 lớp học tập chuyên đề năm 2010

Cập nhật ngày: 12/04/2010 - 05:57

Tính đến ngày 30.3, toàn tỉnh đã mở 449 lớp học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Đối tượng tham gia học tập gồm cho 23.272/24.099 đảng viên, đạt 96,57%; 21.455/21.994 cán bộ, công chức, người lao động (chưa là đảng viên), đạt 97,55%; 9.095 cán bộ mặt trận, các đoàn thể, đoàn viên, hội viên ở địa bàn dân cử và 209.910 lượt người, đại diện hộ gia đình tham dự…

Qua học tập chuyên đề, đa số đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động nhận thức rằng, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, cần thiết phải học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; việc tổ chức học tập chủ đề cuộc vận động năm 2010 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Triển khai làm điểm nghiên cứu chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” cho cán bộ, đảng viên Cục Thuế tỉnh ngày 25.2.2010.

Bên cạnh đó, tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và LLVT, ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn thanh niên chủ trì hội nghị tiếp xúc quan chúng ở cơ quan, đơn vị. Tại các xã, phường, thị trấn, ban cộng tác mặt trận ấp, khu phố chủ trì việc tổ chức tiếp xúc với nhấn dân với những nội dung như: thông báo kết quả thực hiện cuộc vận động và giải quyết những vấn đề nhân dân đóng góp cho cấp uỷ, chính quyền hoặc cán bộ đảng viên ở cuộc tiếp xúc lần II (tháng 8.2009); phổ biến kế hoạch tổ chức cuộc vận động năm 2010 để nhân dân nắm và tiếp tục đóng góp ý kiến…

Kết quả, tính đến ngày 30.3, toàn tỉnh đã có 939 cuộc tiếp xúc quần chúng nhân dân lần I (tháng 3.2010) với gần 19.500 lượt người tham dự, đóng góp trực tiếp 3.370 ý kiến và đóng góp bằng phiếu 63 ý kiến.

Đánh giá về việc tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW (khoá X) – Tỉnh uỷ Tây Ninh nhận định: nhiều cấp uỷ, ban chỉ đạo các cấp đã có sự chuyển biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo, thường xuyên quan tâm chỉ đạo điểm, tổ chức rút kinh nghiệm, sau đó chỉ đạo thực hiện đại trà nên việc tổ chức thực hiện cuộc vận động đạt yêu cầu đề ra; đa số báo cáo viên triển khai chuyên đề có phương pháp trình bày tốt, có liên hệ dẫn chứng, minh hoạ bằng nhiều câu chuyện kể về tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách sinh động, sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị….

Tuy nhiên, vẫn có một số hạn chế như trong quá trình tham gia đóng góp ý kiến của quần chúng, nhân dân có còn biểu hiện e dè, nể nang, nội dung còn chung chung, ít ý kiến đóng góp về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, xây dựng về đạo đức, lối sống, về thực hiện tiết kiệm… cho cán bộ, đảng viên.

THU HUYỀN