BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cuộc vận động làm theo gương Bác tạo sự chuyển biến về nhận thức

Cập nhật ngày: 07/12/2010 - 11:09

Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sẽ tổ chức vào ngày 11 - 12.12 tại Hà Nội. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ đã thông báo với các cơ quan thông tấn, báo chí như vậy sáng 7.12. Dự kiến sẽ có khoảng 600 đại biểu và khách mời dự hội nghị.

Theo ông Kỷ, hội nghị sẽ nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã làm được qua 4 năm (2007- 2010) thực hiện Cuộc vận động, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện cuộc vận động; nêu những kinh nghiệm tốt và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Qua 4 năm thực hiện, cuộc vận động đã được triển khai liên tục, đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và bước đầu hình thành phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cuộc vận động tiếp tục tạo sự chuyển rõ và mạnh mẽ hơn về lề lối, tác phong làm việc, ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo gương Bác, nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức và toàn xã hội. Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động sẽ được tôn vinh tại hội nghị này.

(Theo VOV)