BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cuối 2011 sẽ dừng tinh giản biên chế Nhà nước

Cập nhật ngày: 21/09/2011 - 01:22

Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ vừa cho biết, tính đến 31.8.2011, theo kết quả thẩm tra thực hiện chính sách tinh giản biên chế (theo Nghị định 132 của Chính phủ năm 2007) thì tổng số đối tượng được giải quyết tinh giản biên chế là 54 220 người.

Cũng theo Nghị định 132 này, việc tinh giản biên chế chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31.12.2011.

Sau khi thực hiện tinh giản biên chế, bộ máy hành chính không những không giảm mà còn tăng lên đến 25%. Nếu năm 2000, tổng số biên chế công chức hành chính của cả nước mới hơn 200 nghìn người thì nay đã lên tới khoảng 260 nghìn người.

Nguyên nhân tăng biên chế được giải thích là do phải bổ sung biên chế cho các tổ chức mới thành lập, cơ quan, đơn vị hành chính mới…

Bộ Nội vụ cũng cho biết, dự kiến đến năm 2012, sẽ điều chỉnh lương tối thiểu để tăng lương cho công chức, viên chức.

(Theo VTC)