BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cuốn sách sâu sắc về công lao to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 

Cập nhật ngày: 10/06/2024 - 16:17

Cuốn sách “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam” khẳng định và làm sâu sắc thêm những công lao to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Ngày 10-6, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin đã xuất bản cuốn sách “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam” do Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Chí Vịnh tuyển chọn.

Cuốn sách giới thiệu các bài viết tiêu biểu của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng; các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, đồng chí, đồng đội của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Cuốn sách về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách gồm 2 phần. Trong đó, phần thứ nhất “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về lý luận chính trị, tư tưởng và tổ chức” gồm các bài viết tiêu biểu của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trên cương vị là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Tổng Quân ủy và Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam, với các bút danh như: Nguyễn Vịnh, Nguyễn Chí Thanh, Trường Sơn, Sáu Di, Người Quan Sát, D400, S.K.Z, Bến Tre...

Có thể kể đến các bài như “Tranh thủ nhân dân” (bài viết tháng 5-1951); “Liên tục chiến đấu, tranh thủ thời gian tích cực tiêu diệt thêm nhiều sinh lực địch, đẩy mạnh du kích chiến tranh” (bài nói chuyện với một đơn vị chiến đấu, đầu năm 1952); “Kế hoạch phản công chiến lược mùa khô của Mỹ đã bị đập tan, quân và dân miền Nam ta đã giành được thắng lợi rất lớn” (bài viết tháng 5-1966, bút danh Trường Sơn)…

Các bài viết của Đại tướng thể hiện tư duy biện chứng về khoa học, sự mẫn cảm đặc biệt về chính trị, tầm nhìn xa trông rộng, tư duy chiến lược của một nhà chính trị, quân sự tài ba của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phần thứ hai “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, vị tướng xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam” gồm các bài viết khẳng định công lao to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong việc tăng cường và củng cố sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân nhân, xây dựng nền nếp công tác chính trị, phát huy bản chất của quân đội trong vận dụng, phát triển sáng tạo nghệ thuật chiến tranh nhân dân, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trên chiến trường Nam Bộ.

Có thể kể đến các bài “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - “Anh Bộ đội Cụ Hồ” tiêu biểu” (Đại tướng Lê Đức Anh); “Đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một vị tướng tài ba của quân đội ta” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp); “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Vị Đại tướng tài ba, giản dị của quân đội, của nhân dân” (Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên)…

Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Chí Thanh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người cộng sản kiên cường, đem hết sức mình cống hiến không mệt mỏi cho Đảng, cho nhân dân, cho Tổ quốc; đặt lợi ích của cách mạng, của nhân dân lên trên hết, đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa cá nhân; luôn không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, thâm nhập thực tế, sâu sát cơ sở; thực hiện lời nói đi đôi với việc làm... hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

Nguồn HNMO