BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đã xuất hiện một số trường hợp hưởng sai chế độ

Cập nhật ngày: 05/08/2014 - 06:55

Sau khoảng 3 tháng triển khai tổng rà soát, hôm 1.8 vừa qua, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chương trình Tổng rà soát.

Kết quả thống kê báo cáo tại hội nghị cho thấy, tại 201 xã, phường trong cả nước được chọn làm điểm chỉ đạo với 42.204 người được rà soát, trong đó số người được hưởng đầy đủ chế độ chính sách là 39.839 (chiếm 94,4%); số người hưởng thiếu là 1.021 (chiếm 2,42%); số người hưởng sai là 71 (chiếm 0,71%); số người chưa được hưởng là 1.273 (chiếm 3,01%).

Theo đánh giá, quá trình rà soát đã bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót: Các bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương chưa tập trung đúng mức nên tiến độ tổng rà soát chậm khoảng một tháng so với kế hoạch. Việc rà soát liên quan nhiều chính sách, nhiều đối tượng, cán bộ rà soát đa số chưa nắm chắc chính sách người có công nên triển khai khó khăn, lúng túng; hầu hết các tỉnh, thành phố chưa được hỗ trợ kinh phí, đều ứng ngân sách địa phương để thực hiện.

Một số nơi chưa thực hiện tốt việc niêm yết, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc có niêm yết nhưng nhân dân chưa biết rộng rãi... Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu các ngành, các cấp đẩy nhanh tiến độ, sớm có biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Uỷ ban Trung ương MTTQVN và các đoàn thể, tổ chức phối hợp ngành LĐ - TB và XH nắm bắt và tổng hợp tình hình tổng rà soát trong phạm vi toàn quốc. Các địa phương phải tăng cường tuyên truyền sâu, rộng đến người dân về tổng rà soát, để người dân biết việc rà soát, thời gian kết thúc, nơi treo danh sách được rà soát, nơi hỏi khi thắc mắc, chưa rõ...

Các địa phương phải tổ chức tập huấn tốt, thậm chí tập huấn lại cho đội ngũ rà soát viên, không để tình trạng rà soát viên rà soát không đúng đối tượng. Theo chỉ đạo của Trung ương, chậm nhất đến ngày 30.9.2014, các tỉnh, thành phố phải hoàn thành tổng rà soát và báo cáo kết quả về Uỷ ban Trung ương MTTQVN và Bộ LĐ - TB và XH.

Đợt triển khai tổng rà soát lần này sẽ là cơ sở để đánh giá đầy đủ toàn diện việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, khắc phục những thiếu sót, chậm trễ và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Tổng rà soát cũng nhằm làm rõ danh sách những người có công và gia đình người có công đã được hưởng, chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước để xây dựng kế hoạch giải quyết trong các năm sau. Cuộc tổng rà soát còn có mục đích phát hiện những vấn đề chưa hợp lý trong chính sách, và thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để điều chỉnh trong thời gian tới.

Nhân đây, xin một lần nữa khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng ở Tây Ninh sớm tiến hành xác minh để làm rõ thân phận của ba quân nhân mà báo Tây Ninh đã đề cập nhiều lần, gồm: Ngô Văn Thể, Lâm Văn Mạnh và Phạm Văn Sum.

Cả ba quân nhân nói trên đều tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Có một điểm chung của ba quân nhân này là, khi họ lên đường đi chống giặc, các bậc thân sinh đều còn. Hiện nay, cha mẹ của cả ba người lính đều đã qua đời, trước khi mất, họ chưa biết con mình ở đâu, còn sống hay đã chết.

Đ.V.T